Førerkort klasse A , A2

Tung og mellomtung motorsykkel

Motorsykkel.

Motorsykkel deles inn i lett, mellomtung og tung motorsykkel. Aldersgrensen for å kjøre opp er 16 år på lett motorsykkel, 18 år på mellomtung motorsykkel. Har du hatt førerkort på mellomtung motorsykkel i to år, vil det automatisk

gjelde også tung motorsykkel. Skal du kjøre opp direkte på tung motorsykkel, må du ha fylt 21 år.

Trafikalt grunnkurs.

All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.

Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring eller er fylt 25 år bortfaller dette kravet, men du må likevel delta på emnene «Opptreden på skadested», «Førstehjelp» og «Mørkekjøring» hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.

Trafikalt grunnkurs består av 17 undervisningstimer, inkludert mørkekjøring. Mørkekjøring foregår bare mellom oktober og mars. Hvis grunnkurset avvikles mellom mars og oktober må mørkekjøringsdelen avvikles innen 31. Januar neste år for å opprettholde retten til å øvelseskjøre.

MC-kurs.

Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort klasse A1 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring.

 • Trinn 2:

  Omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe.
  Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn.

 • trinn 3:

  Omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø. Sikkerhetskurs på bane er på 4 timer ved Rudskogen motorsenter. Der trener vi svingteknikk, sittestillig, effektiv brems og presis styreteknikk.

  Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn.

 • Trinn 4:

  Trinn 4 er obligatorisk, der du skal kjøre mest mulig selvstendig landeveiskjøring hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.

Teoritentamen.

Vi anbefaler å teste at nødvendig kunnskap er inne ved å logge inn på teoritentamen.no i menyen til venstre før du avlegger teorieksamen hos Statens vegvesen.

Kjøretentamen.

Når den praktiske opplæringen er ferdig, avlegger vi kjøretentamen ved skolen. Denne gjennomføres akkurat som en førerprøve. Hensikten er å forberede deg best mulig på førerprøven.