Førerkort klasse B

Bil under 3500 kg

Personbil.

Førerkort klasse B gjelder motorvogn (unntatt motorsykkel) inntil 3500 kg med maksimalt 8 passasjerplasser og tilhenger inntil 750 kg. I tillegg kan man trekke tilhenger over 750 kg dersom tilhengeren ikke er tyngre enn

bilens egenvekt og bilen og tilhengeren tilsammen ikke overstiger 3500 kg. Førerkortet gjelder også moped.

Hva må jeg gjøre for å få førerkort på personbil?

Trafikkopplæringen er delt inn i fire trinn, med både obligatoriske og individuelle krav. Eleven må både gjennomføre obligatoriske deler og nå målet for det enkelte trinnet for å kunne gå videre til neste trinn:

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

  All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.

  Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring, dersom du har eller har hatt norsk eller utenlandsk førerkort gyldig i Norge eller er fylt 25 år bortfaller dette kravet, men du må likevel delta på emnene «Opptreden på skadested», «Førstehjelp» og «Mørkekjøring» hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.

  Trafikalt grunnkurs består av 17 undervisningstimer, inkludert mørkekjøring. Mørkekjøring foregår bare mellom oktober og mars. Hvis grunnkurset avvikles mellom mars og oktober må mørkekjøringsdelen avvikles innen 31. Januar neste år for å opprettholde retten til å øvelseskjøre.

 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

  Trinn 2 dreier seg hovedsaklig om å være i stand til å manøvrere kjøretøyet. Målet er at eleven skal bli så trygg på å manøvrere at oppmerksomheten kan flyttes fra kjøretøyet til trafikkbildet. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for å avdekke om målet er nådd, før man kan gå videre til trinn 3.

 • Trinn 3: Grunnleggende trafikale ferdigheter

  Trinn tre inneholder kunnskaper og ferdigheter i trafikk, i tillegg til 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane.

  Trinn tre avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for å fastslå at målene for trinn tre er oppnådd.

  Fra 3.8 «Sikkerhetskurs på bane».

 • Trinn 4: Avsluttende kjøring i trafikk

  Trinn fire består av til sammen 13 obligatoriske timer som fordeler seg slik:

  2 timer – innledende teori.
  5 timer – selvstendig kjøring i hovedsaklig landeveismiljø.
  4 timer – selvstendig kjøring i variert miljø og ruteplanlegging ved hjelp av kart.
  2 timer – avsluttende oppsummering.

Teoritentamen.

Vi anbefaler å teste at nødvendig kunnskap er inne ved å logge inn på teoritentamen.no i menyen til venstre før du avlegger teorieksamen hos Statens vegvesen.

Vi gjennomfører også ordinære teorikurs!

Kjøretentamen.

Etter gjennomført opplæring blir det gjennomført en kjøretest/praktisk tentamen ved skolen for å sikre at de nødvendige målene for å kunne bestå praktisk førerprøve ved trafikkstasjonen er nådd.

Avsluttende prøver.

Både teoretisk og praktisk eksamen må avlegges ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Den teoretiske prøven må være bestått før det kan bestilles praktisk avsluttende prøve.