Førerkort klasse M146

Moped / Scooter

Mopedkurs er ikke obligatorisk fra staten sin side, men hos oss så ønsker vi at våre elever skal være trygge i trafikken både for seg selv og andre. Kurset går over 2 kvelder på tilsammen 6 timer, og er inkludert i prisen.

Moped / Scooter.

Førerkort klasse M med kode 146 gjelder for tohjuls moped, samt for tre- og firehjulsmoped inntil 150 kg (utenom batteripakke ved eldrift.) Aldersgrensen for å kjøre opp på moped er 16 år.

Trafikalt grunnkurs.

All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.

Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring eller er fylt 25 år bortfaller dette kravet, men du må likevel delta på emnene «Opptreden på skadested», «Førstehjelp» og «Mørkekjøring» hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.

Trafikalt grunnkurs består av 17 undervisningstimer, inkludert mørkekjøring. Mørkekjøring foregår bare mellom oktober og mars. Hvis grunnkurset avvikles mellom mars og oktober må mørkekjøringsdelen avvikles innen 31. Januar neste år for å opprettholde retten til å øvelseskjøre.

Praktisk opplæring.

Praktisk opplæring er på 14 timer. Kjøringen blir lagt opp til de forutsetningene du har, slik at du ikke behøver å ha kjørt noe på forhånd. Vi starter med å bli kjent med sykkelen og hvordan den virker, og dette gjør vi på vårt øvingsområde i Askim på Sørby gården Sira Sigurdsgate 30.. Til dette bruker vi fire timer hvor vi trener på balansekjøring, kjøring mellom kjegler i forskjellige hastigheter og bremseteknikk, rett og slett det å bli kjent med sykkelen, før vi øker utfordringene med å kjøre ut i trafikken.

Når vi behersker, beveger vi oss ut i trafikken, hvor vi øver på trafikal kjøring som vikepliktsregler, plassering, tegngiving, lyskryss og rundkjøringer, kjøring i tett trafikk, og til slutt litt landeveiskjøring. Landeveiskjøring for å få føling med hvordan det er å kjøre i trafikk som har en annen fartsgrense enn den vi har, det vil si det å bli forbikjørt, ha biler liggende tett opptil bak og viktigheten av å bli sett av andre trafikanter, samt å kjøre ut til siden for å slippe forbi annen trafikk. Lærer kjører med egen sykkel og har elektronisk kommunikasjom med hver enkelt elev underveis.

Teoritentamen.

Vi anbefaler å teste at nødvendig kunnskap er inne ved å logge inn på teoritentamen.no i menyen til venstre før du avlegger teorieksamen hos Statens vegvesen.

Født før 1980? Da trenger du bare å søke om førerkort klasse M med kode 145 hos Statens vegvesen for å få lov til å kjøre to hjuls moped.