Førerkortklasser

Skal du ta førerkort har vi opplæring i klassene Moped / Scooter, Motorsykkel og Bil. Før du kan starte opplæringen må du gjennomgå trafikalt grunnkurs dersom du er under 25 år.

Klikk på den enkelte førerkortklassen til høyre for å lese mer om klassen.

 • Om opplæringen

  Du må fylle ut og sende inn søknad for førerkort før timebestilling til teori- og praktisk prøve hos Trafikkstasjonen. Behandlingstiden er 2-4 uker, så gjør det gjerne med en gang ved å trykke på linken www.vegvesen.no

  Godkjent vandelsattest må foreligge før tildeling av prøver.

  Opplæringen gjennomføres i 4 trinn, og dine kjøreferdigheter avgjør hvilket trinn du befinner deg på.

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

  Kurset består av 10 timer teori, 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkekjøringsdemonstrasjoner. Tar du kurset mellom 16. mars og 31. oktober, kan du øvelseskjøre og også gå opp til førerprøve uten å ha gjennomført mørkekjøringsdelen, men du må gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjonen innen 31. januar påfølgende periode.

  Etter endt kurs får du et bevis fra Trafikkstasjonen, som du alltid må ha med deg sammen med gyldig legitimasjon når du er ute og kjører, enten det er privat eller ved trafikkskole.

 • Trinn 2: Tekniske ferdigheter

  Trinn 2 er begynnelsen på den praktisk opplæringen hvor du lærer kjøretøybehandling. Av øvelser kan nevnes start og stans, bakkestart, giring og styring. Trinnet avsluttes med en veiledningstime for å vurdere om målene for trinnet er nådd slik at du kan gå videre til neste trinn.

 • Trinn 3: Trafikale ferdigheter

  Trinn 3 tar for seg alt det trafikale som for eksempel vikeplikt, observasjon, plassering, fartsavpassing i forhold til andre trafikanter og ulike veimiljø. Forbikjøring og sikkerhetskurs på bane blir gjennomført på slutten av trinn 3. Trinnet avsluttes med en veiledningstime.

 • Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei

  Trinn 4 inneholder en kombinasjon av teori og kjøring i variert miljø med vekt på bilkjøringens risiko, landeveiskjøring, kurvekjøring, selvstendig forbikjøring, valg av kjørerute etter kart og/eller GPS, og refleksjon over egne handlingsvalg