Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er første trinn i all trafikkopplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Det trafikale grunnkurset består av 17 undervisningstimer inkludert mørkekjøring.  Mørkekjøringsdelen utføres bare i sesongen mellom oktober og mars. Elever som gjennomfører grunnkurs mellom mars og oktober må gjennomføre mørkekjøringsdelen før 31. Januar neste år for å opprettholde tillatelse til å øvelseskjøre. Grunnkurset består av følgende tema:

1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvelseskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Opptreden på skadested
1.7 Mørkekjøring

Når alle delene av grunnkurset er gjennomført blir opplæringen meldt inn til Statens vegvesen, som utsteder bevis på at man har lov til å øvelseskjøre.

NB! Dette beviset må alltid være med under øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskole!

Aldersgrensen for å delta på trafikalt grunnkurs er 15 år.
Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring, eller er fylt 25 år, bortfaller kravet til trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring, men du må likevel delta på emnene «Opptreden på skadested», «Førstehjelp» og «Mørkekjøring» hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.